نمایش 1–16 از 42 نتیجه

Add to Wishlist

بلدوزر خورشیدی

کیت بلدوزر خورشیدی موجود در نانوکالا محصولی است هیجان انگیز برای کودکان که می تواند باعث خلاقبت فرزند شما شود. قطعات سازنده بلدوزر به همراه کیت خورشیدی در بسته بندی موجود است. تمام قطعات به راحتی روی هم سوار می شوند و برای حرکت نیازی به هیچگونه باتری و یا آداپتور نیست و کاملا با تغذیه از نور خورشید و یا نور لامپ های معمولی در مکان هایی که نور خورشید در دسترس نیست به حرکت در می آید.

Add to Wishlist

ترنسفورمر 4 در 1

کیت ترنسفورمر 4 در 1 که توسط شرکت نانو تراشه وارد بازار ایران شده، در واقع می توان گفت 4 اسباب بازی در یک بسته بندی است. این کیت ها شامل قطعات ساخت 4 حالت ربات است که به کمک دو عدد باتری به حرکت در می آیند. ساخت این کیت ها به راحتی امکان پذیر است و بهترین هدیه برای کودکان بالای 8 سال است که می توانند با سوار کردن قطعات موجود در بسته بندی روی هم از آنها استفاده کنند و باعث تقویت هوش و بلا بردن میزان خلاقیت آنها می شود.

Add to Wishlist

ربات بوکسور

ربات بوکسور که توسط شرکت نانوکالا وارد بازار ایران شده است، ربات بوکسور DIY 004 برای یادگیری کمی بیشتر در مورد عملکردهای رباتیک به کودکان طراحی شده است ،و می توان تضمین کرد که هم کودکان هم بزگسالان می توانند بی نهایت لذت ببرند. یک مجموعه سازنده و مکانیکی ست که با سرهم کردن قطعات کوچک و بزرگ می تواند تجربه ای هیجان انگیز را برایتان رقم بزند.  این ربات مناسب ترین هدیه برای کودکان بالای 8 سال تا 99 سال است و منبع تغذیه ان برای حرکت دو عدد باتری ست.

Add to Wishlist

ربات ساختنی مدل آنکیلاسور

ربات ساختنی مدل آنکیلاسور که توسط شرکت نانوکالا وارد بازار ایران شده است، یک مجموعه سازنده و مکانیکی است که با سرهم کردن قطعات کوچک و بزرگ آن و به کمک موتور محرکه  قادر به حرکت به عقب و جلو بوده، برای حرکت نیاز به دو عدد باتری دارد و می تواند تجربه ای هیجان انگیز را برای کودکان رقم بزند. این ربات مناسب ترین هدیه برای کودکان بالای 6 سال است.

Add to Wishlist

ربات ساختنی مدل اسپایدر

ربات ساختنی مدل توربو که توسط شرکت نانوکالا وارد بازار ایران شده است، یک مجموعه سازنده و مکانیکی است که با سرهم کردن قطعات کوچک و بزرگ آن و به کمک موتور محرکه  قادر به حرکت به عقب و جلو بوده و تجربه ای هیجان انگیز را برای کودکان رقم میزند. این مدل برای حرکت نیاز به دو عدد باتری دارد و در واقع این مدل می تواند با مدل Turbo ادغام شود و به مدل ترکیبی Spider & Turbo تبدیل گردد. این ربات مناسب ترین هدیه برای کودکان بالای 6 سال است.

Add to Wishlist

ربات ساختنی مدل اسپیدی

ربات ساختنی مدل اسپیدی که توسط شرکت نانوکالا وارد بازار ایران شده است، یک مجموعه سازنده و مکانیکی است که با سرهم کردن قطعات کوچک و بزرگ آن و به کمک موتور محرکه  قادر به حرکت به عقب و جلو بوده و تجربه ای هیجان انگیز را برای کودکان رقم میزند. این مدل برای حرکت نیاز به دو عدد باتری دارد و در واقع این مدل می تواند با مدل Ceawler ادغام شود و به مدل ترکیبی Ceawler & Speedy تبدیل گردد. این ربات مناسب ترین هدیه برای کودکان بالای 6 سال است.

Add to Wishlist

ربات ساختنی مدل اسپیدی و کراولر

ربات ساختنی مدل اسپیدی و کراولر که توسط شرکت نانوکالا وارد بازار ایران شده است، یک مجموعه سازنده و مکانیکی است که با سرهم کردن قطعات کوچک و بزرگ آن و به کمک موتور محرکه  قادر به حرکت به عقب و جلو بودهو تجربه ای هیجان انگیز را برای کودکان رقم میزند. این مدل برای حرکت نیاز به دو عدد باتری دارد و در واقع می تواند به سه مدل Crawler، Speedy و مدل ترکیبی آنها تبدیل شود. این ربات مناسب ترین هدیه برای کودکان بالای 6 سال است.

Add to Wishlist

ربات ساختنی مدل اسکوتر

که توسط شرکت نانوکالا وارد بازار ایران شده است، یک مجموعه سازنده و مکانیکی است که با سرهم کردن قطعات کوچک و بزرگ آن و به کمک موتور محرکه  قادر به حرکت به عقب و جلو بوده و تجربه ای هیجان انگیز را برای کودکان رقم میزند. این مدل برای حرکت نیاز به دو عدد باتری دارد و در واقع این مدل می تواند با مدل Hopper ادغام شود و به مدل ترکیبی Scooter & Hopper تبدیل گردد. این ربات مناسب ترین هدیه برای کودکان بالای 6 سال است.

Add to Wishlist

ربات ساختنی مدل اسکوتر و هوپر

ربات ساختنی مدل اسکوتر و هوپر که توسط شرکت نانوکالا وارد بازار ایران شده است، یک مجموعه سازنده و مکانیکی ست که با سرهم کردن قطعات کوچک و بزرگ آن و به کمک موتور محرکه  قادر به حرکت به عقب و جلو بودهو تجربه ای هیجان انگیز را برای کودکان رقم میزند. این مدل برای حرکت نیاز به دو عدد باتری دارد و در واقع می تواند به سه مدل hopper، scooter و مدل ترکیبی آنها تبدیل گردد. این ربات مناسب ترین هدیه برای کودکان بالای 6 سال است.

Add to Wishlist

ربات ساختنی مدل پادشاه خفاش ها

ربات ساختنی مدل پادشاه خفاش ها که توسط شرکت نانوکالا وارد بازار ایران شده است، یک مجموعه سازنده و مکانیکی است که با سرهم کردن قطعات کوچک و بزرگ آن و به کمک موتور محرکه  قادر به حرکت به عقب و جلو بوده، برای حرکت نیاز به دو عدد باتری دارد و می تواند تجربه ای هیجان انگیز را برای کودکان رقم بزند. این ربات مناسب ترین هدیه برای کودکان بالای 6 سال است.

Add to Wishlist

ربات ساختنی مدل پیتراسور

ربات ساختنی مدل پیتراسور که توسط شرکت نانوکالا وارد بازار ایران شده است، یک مجموعه سازنده و مکانیکی است که با سرهم کردن قطعات کوچک و بزرگ آن و به کمک موتور محرکه  قادر به حرکت به عقب و جلو بوده، برای حرکت نیاز به دو عدد باتری دارد و می تواند تجربه ای هیجان انگیز را برای کودکان رقم بزند. این ربات مناسب ترین هدیه برای کودکان بالای 6 سال است.

Add to Wishlist

ربات ساختنی مدل توربو

ربات ساختنی مدل توربو که توسط شرکت نانوکالا وارد بازار ایران شده است، یک مجموعه سازنده و مکانیکی است که با سرهم کردن قطعات کوچک و بزرگ آن و به کمک موتور محرکه  قادر به حرکت به عقب و جلو بوده و تجربه ای هیجان انگیز را برای کودکان رقم میزند. این مدل برای حرکت نیاز به دو عدد باتری دارد و در واقع این مدل می تواند با مدل Spider ادغام شود و به مدل ترکیبی Spider & Turbo تبدیل گردد. این ربات مناسب ترین هدیه برای کودکان بالای 6 سال است.

Add to Wishlist

ربات ساختنی مدل توربو و اسپایدر

ربات ساختنی مدل توربو و اسپایدر که توسط شرکت نانوکالا وارد بازار ایران شده است، یک مجموعه سازنده و مکانیکی است که با سرهم کردن قطعات کوچک و بزرگ آن و به کمک موتور محرکه  قادر به حرکت به عقب و جلو بوده و تجربه ای هیجان انگیز را برای کودکان رقم میزند. این مدل برای حرکت نیاز به دو عدد باتری دارد و در واقع می تواند به سه مدل Turbo، Spider و مدل ترکیبی آنها تبدیل شود. این ربات مناسب ترین هدیه برای کودکان بالای 6 سال است.

Add to Wishlist

ربات ساختنی مدل تیراناسور

ربات ساختنی مدل تیراناسور که توسط شرکت نانوکالا وارد بازار ایران شده است، یک مجموعه سازنده و مکانیکی است که با سرهم کردن قطعات کوچک و بزرگ آن و به کمک موتور محرکه  قادر به حرکت به عقب و جلو بوده، برای حرکت نیاز به دو عدد باتری دارد و می تواند تجربه ای هیجان انگیز را برای کودکان رقم بزند. این ربات مناسب ترین هدیه برای کودکان بالای 6 سال است.

Add to Wishlist

ربات ساختنی مدل جامپ

ربات ساختنی مدل جامپ که توسط شرکت نانوکالا وارد بازار ایران شده است، یک مجموعه سازنده و مکانیکی است که با سرهم کردن قطعات کوچک و بزرگ آن و به کمک موتور محرکه  قادر به حرکت به عقب و جلو بوده و تجربه ای هیجان انگیز را برای کودکان رقم میزند. این مدل برای حرکت نیاز به دو عدد باتری دارد. در واقع این مدل می تواند با مدل Razor ادغام شود و به مدل ترکیبی Chomp & Razor تبدیل گردد. این ربات مناسب ترین هدیه برای کودکان بالای 6 سال است.

Add to Wishlist

ربات ساختنی مدل ریزرو و جامپ

ربات ساختنی مدل ریزرو و جامپ که توسط شرکت نانوکالا وارد بازار ایران شده است، یک مجموعه سازنده و مکانیکی است که با سرهم کردن قطعات کوچک و بزرگ آن و به کمک موتور محرکه  قادر به حرکت به عقب و جلو بوده و تجربه ای هیجان انگیز را برای کودکان رقم میزند. این مدل برای حرکت نیاز به دو عدد باتری دارد و در واقع می تواند به سه مدل Razor، Chomp و مدل ترکیبی آنها تبدیل گردد. این ربات مناسب ترین هدیه برای کودکان بالای 6 سال است.